GÖRÜŞ TALEBİ // İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Yaşanan Güncel Sorunlar

11 Ağustos 2022 Perşembe

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ nün yazısına atıfla; 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 31 Sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’ in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’ nin 8’ inci maddesini dördüncü fıkrasında yer alan ‘(4) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferlerinin mümkün olmadığı; Irak, Libya ve Moritanya’ ya yapılan işlemlerinden ihracat bedelinin yurda getirilmesi usulünde belirli istisnalar sağladığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda ihracatçı firmalar tarafından Bakanlıklarına intikal eden muhtelif dilekçelerde;

  • Türkmenistan ve Mısır’ın da nakit beyan formu aranmaksızın işlem yapılan ülkeler arasına alınması,
  • Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorunlar nedeniyle birçok ülke tarafından Rusya’ya mali ve ekonomik yaptırımlar uygulandığı, bu nedenle Rusya’ya yapılan ihracatlarda, ihracat bedellerinin 180 gün içinde veya verilen 90 günlük ek süre içerisinde yurda getirilmesinde zorluklar yaşandığı, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in 3'üncü maddesi hükümlerince fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi olan 180 gün ve ilave 90 günlük sürenin Rusya için yeterli olmadığı, ihracatçı firmaların ihracat bedellerinin Rusya bankalarından Türk bankalarına gönderilirken ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri muhabir bankalarınca blokeye alınarak bekletildiği Rusya bankalarına iade edildiği, bu doğrultuda, Rusya’ya ihracatın sekteye uğramasının önüne geçilebilmesini teminen Rusya’ya yapılan ihracatların bedellerinin yurda getirilme süresinin uzatılması veya Rusya’dan yapılan ithalat bedellerine mahsup edilebilmesi amacıyla “ihracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler” arasına veya “ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler” arasına eklenmesi,
  • Irak, Fas, Gambiya ve Libya’nın “ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde tam

istisna tanınan ülkeler" arasına eklenmesi,

yönünde talepler olduğu belirtilmekte olup bu kapsamda, mezkûr taleplere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasını teminen Türkmenistan, Mısır, Rusya, Irak, Fas, Gambiya ve Libya’daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma bağlı olarak adı geçen ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde üyelerimizin karşılaştıkları benzer sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili dönüşlerin en geç 12 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar konfeksiyon@eib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman