GÖRÜŞ TALEBİ // Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve Çilek Nektarı Standart Tasarıları

10 Ağustos 2022 ÇarşambaTicaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS
3706/tst T2 Kırmızı Biber - Acı, Pul (Yaprak) ve TS 3984/tst T2 Çilek Nektarı" standart tasarılarının
bilgisi verilmiştir.

Ekte yer alan standart tasarılarına ilişkin olarak varsa görüş ve tekliflerinizin11.08.2022
Perşembe günü saat 12:00’a kadar tarim3@eib.org.tre-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
Serap ÜNAL
Genel Sekreter YardımcısıEK:
1.Kırmızı Biber Acı Pul Yaprak Standart Tasarısı (2s.),
2. Çilek Nektarı Standart Tasarısı (3 s.),
3.Görüş Tablosu (1 s.) .


Ayrıntılı Bilgi İçin: Elif Aydemir

-- Evrak Ekleri_173D6.pdf