GENEL DUYURU // İhraç Kayıtlı Kuzu Karkas Eti Satışı

09 Ağustos 2022 Salı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından iletilen, meclislerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden iletilen bir yazıda, küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerinin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlük ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisinin verilmiş olduğu ve ihracata ilişkin işlemlere yönelik olarak;

- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunulurken, kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri, ihraç edilecek ülke, ihraç edilecek miktar, kesim programı (tarih aralığı), ihracat tarihi bilgilerinin eksiksiz olması gerektiği, eksik bilgi içeren taleplerin değerlendirilmeyeceği,

- Genel Müdürlükleri tarafından toplanan ön taleplerin incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktarın belirleneceği, tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlükleri arasında sözleşme imzalanacağı, imzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarlarının, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlükleri tarafından bildirileceği,

- Sözleşme imzalanan ihracatçı firmanın, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacağı, yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesinin Et ve Süt Kurumuna ibraz edileceği,

- İhracatçı firmaların öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki Koyun, Keçi Yetiştirici Birliklerine yönlendirileceği, Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzuların temin edileceği,

- İhracatçı firmanın, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya (fatura) ilgili Kombina Müdürlüğüne ibraz edeceği,

- İhraç amaçlı kuzuların kesiminin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacağı, kesimlerin resmi veteriner hekim kontrolü ile Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirileceği,

- Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneğinin Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri tarafından, görev yapılan Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacağı ve Genel Müdürlükleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogramın bildirileceği,

- Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması, depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderlerin ihracatçı firmaya ait olduğu, Et ve Süt Kurumunun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı,

- İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacağı,
ifade edilerek ihraç kayıtlı kuzu karkas eti talep eden ihracatçı firmalardan ön talep toplanacağı, ihracat yapacak olan firmaların ekteki formu doldurarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı veya Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Pazarlama Şefliğine başvurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

EK: Form ( 1 s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Pınar Bultan

-- Form_354D8.docx