Genç İhracatçılar Konseyi Nedir?

GİK Birliklerimize üye firmaların 40 yaş altı temsilcilerinden oluşmaktadır. Bir Başkan ve iki başkan yardımcısından oluşan Komitenin toplam 103 üyesi bulunmaktadır. İlk dönem başkanımız Erkan Zandar ki aynı zamanda Türkiye’nin en genç birlik başkanıdır. Başkan Yardımcılarımız F. Gizem Kula ve Gizem Dönmez Gürkan’dır. EİB’in sekreteryasını üstlendiği komite toplantılarımız danışmanımız Özgür Baykut moderasyonuyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

GİK çalışmalarına Marka Komitesi ile Etkinlikler/Buluşmalar Komitesi olarak iki grup kurarak başlamıştır. Namık Ergin’in danışmanlığını yaptığı Marka Komitesi çalışmaları kapsamında GİK’in logo tasarımı, kurum kimliği çalışmaları tamamlanmış ve GİK markası tescil edilmiştir. Etkinlikler/Buluşmalar komitesi pandemi sonrası çalışmalarına dijital ortamda sürdürmüştür. 

GİK 2020 yılı son çeyreği ve 2021 yılı içerisinde sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm başlıklarında EİB bünyesinde düzenlenecek webinar, eğitim ve sertifikasyon programlarının gerçekleşmesinde aktif rol oynayacaktır.

Genç İhracatçılar Konseyini Neden Kurduk?

  • Genç ihracatçıları gelecek liderlik rollerine hazırlamak,
  • Birliğimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak,
  • İnovatif düşünmeyi yaşam tarzı haline getirmek,
  • Çağın gerektirdiği iletişim yöntemlerini hayata geçirmek,
  • Hedefimiz; yön belirleyen, öncülük yapan gençlerle büyümektir.

Genç İhracatçılarımız için Buluşma Noktası: GİK Hall

Açılışını Sayın TİM Başkanımızın gerçekleştirdiği GİK Hall; GİK’in yenilikçi, genç ve dinamik yapısına uygun olarak tasarlanan GİK Hall. GİK toplantıları haricinde EİB bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilirlik proje gruplarının da toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Paylaşımlı ofis düzeninde kurgulanan GİK Hall toplantı ve buluşma noktası olarak beğeni ve ilgi toplamıştır.