Dünyamızda yaşanılan son gelişmeler, mal ve hizmet sektörü ayırt etmeksizin tüm sektörlerin insanlığa ve doğaya verdiği zararların artık farkına varıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, söz konusu durumu olumlu yönde değiştirebilmek için tüm devletlerin, kurumların ve sektörlerin yeni uygulamalara, yeni üretim tekniklerine ve teknolojilerine, yeni iş fikirlerine ve modellerine ve döngüsel ekonomiye olan ihtiyaçları da açıkça görülmektedir.

Artık konu yalnızca çevre boyutuyla değil, ekonomik ve sosyal açıdan da ele alınmaya başlanmıştır. Ege İhracatçı Birlikleri de, ihracat dünyasının önemli bir temsilcisi olarak ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin tüm iş dünyası için öneminin bilinciyle hareket etmektedir.

Ege İhracatçı Birlikleri üzerine düşen kurumsal ve sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek adına, sürdürülebilirlik alanında çalışmalarını yoğunlaştırmakta ve mevcut iş ekosisteminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, üyelerinin Sürdürülebilir İhracat yolunda onların hep yanında olmakta ve kurum içi faaliyetleriyle de onlara örnek olmaya çalışmaktadır.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin konuya ilişkin çalışmalarının çerçevesini oluşturan taahhütleri aşağıda sunulmaktadır.

 • Yönetim anlayışından yönetişim anlayışına geçmek
 • Karbon ve su ayak izini minimuma indirmek
 • Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımını artırmak
 • Enerji tasarruflu ürün ve hizmet alımları yapmak
 • Atıklarını Döngüsel Ekonomi bakış açısıyla ele alarak sıfıra indirmeye çalışmak
 • Geri dönüşümlü ürünler kullanmaları için tüm paydaşlarını teşvik etmek
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak üyelerinin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmak
 • Sürdürülebilirlikle ilgili en yeni uygulamalar, teknolojiler ve sürdürülebilir finans hakkında iş dünyasını bilgilendirmek
 • Firmaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirebilecek mekanizmalar geliştirmek
 • Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası ağlara dahil olarak aktif görevler almak
 • Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını bir yol haritası olarak kabul etmek