Tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından 2015 yılında kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, şimdi ve gelecekte insanlar ve gezegen için barış ve refahı sağlamak adına ortak bir plan sunmaktadır. Söz konusu gündemin merkezinde ise küresel bir ortaklık içinde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelere yönelik acil bir eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) bulunmaktadır.

SKA’ler, herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak adına hazırlanmış bir plan olup yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet gibi karşılaştığımız küresel zorlukları ele almaktadır.

Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan SKA’ler her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla iş dünyası kilit bir rol oynamaktadır.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye ve her bir kalkınma amacının açıklamasına aşağıda belirtilen bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilir.

Kaynaklar

https://www.globalcompactturkiye.org/surdurulebilir-kalkinma-amaclari/

https://sdgs.un.org/goals