European Green Deal - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Ellen MacArthur Foundation - https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Global Fashion Agenda - https://www.globalfashionagenda.com/#

Sustainable Apparel Coalition - https://apparelcoalition.org/

UN Global Compact - https://www.unglobalcompact.org/

Global Compact Network Türkiye - https://www.globalcompactturkiye.org/

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - http://www.skdturkiye.org/

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu - https://donguselekonomiplatformu.com/

TEMA Vakfı– Sürdürülebilir Tarım Ağı- www.tarimtema.org

Gıdanı Koru- www.gidanikoru.com