EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJESİ

Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi;

Ege Maden İhracatçıları Birliği "Sürdürülebilir Madencilik" mottosuyla üretim ve ihracatlarını arttırmak için hareket ederken iş kazalarının önlenmesine yönelik iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında farkındalığı arttırılması ve doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünü yaptığı  “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” operasyonu kapsamında “Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi’ni yürütmektedir.

 

EGE YAŞ MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJESİ

Türk Gıda Ürünlerinin ABD Pazarında Tanıtımı Turquality Projesi;

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Koordinasyonunda 6 gıda Birliği adına ABD pazarına yönelik 4 yıl sürmesi planlanan bir Turquality projesi yürütülmektedir. Projenin hedefi ABD pazarında gıda ürünlerine yönelik Türk Markasının gücünün artırılmasına yönelik bir tanıtım mekanizması oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda, Las Vegas bölgesinden başlayarak tüm ABD pazarını kapsayacak işbirlikleri geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Şef, Influencer, Gıda Satınalma Direktörleri, İthalatçı ve Distribütörlerinin Türk gıda ürünleri hakkında bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve özellikle Ünlü Şev ve Infleuncerlerin Türk Gıda Ürünleri Marka Elçilerine dönüştürülmesi planlanmaktadır. Sektör profesyonellerinin yanında Gıda ve Eğlence sektörü ile ilgili Üniversite, İnovasyon Merkezleri ve Aşçılık okulları gibi kurum/kuruluşlarla ortaklıklar geliştirilerek uzun vadeli/sürdürebilir işbirlikleri yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJELERİ;

Aflatoksinli Kuru İncirlerin İmhası Projesi;

Birliğimiz koordinasyonunda, 2000 yılından bu yana her yıl aralıksız olarak devam eden proje kapsamında ihracatçı kuru incir işletmelerinden yılda yaklaşık 500-600 ton aflatoksinli kuru incir toplanmakta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönlendirmeleri çerçevesinde imha edilmektedir. Böylelikle aflatoksinli kuru incirlerin ayıklanarak ayrılması sağlanmakta ve gerek yurtdışına gerekse iç piyasaya girmesini engelleyerek ihracatımızın sürdürülebilirliği ve devamlılığı sağlanmaktadır.

Çekirdeksiz Kuru Üzümde Verim, Kalite ve Gıda Güvenliğini Arttırma Projesi;

Birliğimiz koordinasyonunda, 2009 yılından bu yana Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir Ticaret Borsası, Manisa Ticaret Borsası, Alaşehir Ticaret Borsası, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova işbirliğiyle yürütülmeye devam edilmektedir. İhracatımızın sekteye uğramaması ve sürdürülebilirliği amaçlı Ülkemiz ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer alıcı ülkelerin gıda kodeksleri takip edilmekte, gelişmeler ile ilgili üreticiler başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlar bilgilendirilmektedir.

Ege Bölgesi Bağlarında Ana Zararlı Salkım Güvesi’ne Karşı Biyolojik Mücadele Yöntemleri Kullanılarak Kimyasal Mücadelenin Azaltılması Projesi;

Birliğimiz destekleriyle ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova koordinasyonunda yürütülmektedir. Projede, Salkım güvesi zararlısının yumurtalarına zarar vererek yok eden yumurta parazitoiti türü (doğal düşman) geliştirilerek Ege Bölgesi koşullarında adaptasyon ve salım dozu durumu araştırılacaktır. Doğal düşmanın (Parazitoit) etkinliğinin saptanmasına yönelik çalışmaların yapılması ile elde edilecek bulgular, bitki korumada çevre dostu ve sürdürülebilir biyolojik mücadele yönteminin yaygınlaştırılması, uygulamaya aktarılması ile üretime olumlu katkısı sağlanmış olacaktır. Üzümün ana zararlısı Salkım güvesi, zirai ilaç kullanmadan, çevre dostu ve yerli kaynaklar kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde kontrol edilebilecektir.

Hasat Olgunluğu ve Hasat Sonrası Koşulların Kuru Kayısı Meyvelerinde Kükürt Dioksit Kalıntı Miktarına Etkilerinin Belirlenmesi Projesi;

Birliğimiz destekleriyle ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinasyonun yürütülmektedir. Projede, farklı kayısı çeşitleri, olgunluk aşamaları, kükürtleme şekli ve hasat sonrası koşullarının kuru kayısı meyvelerinin kükürt dioksit miktarlarına etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca yaş ve kuru kayısı meyvelerinin bazı kalite, fiziksel ve kimyasal özellikleri de belirlenerek SO2 absorbsiyonuna, bağlı ve serbest kükürt oranları ile bunların kaybına etkileri araştırılacaktır.

Manisa-Ahmetli Bağlarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması ve Entegre Üretimin Yönetimi Projesi;

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, Birliğimizin ortaklığı ve destekleriyle yürütülmektedir. Projede, Manisa-Ahmetli ilçesindeki bağ üreticilerine tarımsal mücadelede kullanılan modern ve sürdürülebilir yeni teknikleri arazi uygulamaları ile öğretmek, zararlı ve hastalıklara karşı başta biyoteknik ve biyolojik mücadele olmak üzere çevre dostu alternatif metotları kullanma becerilerini geliştirmek, çevre ve insan sağlığını koruyarak tarım ilacı kalıntısı olmayan sağlıklı üzüm elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi;

Kayısı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda, EKMMİB, GAKMMİB ve İKMMİB olarak Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu destekleriyle yürütülmektedir. Projede, kuru kayısı kalitesinin arttırılması kapsamında, hasat sonrası kayısıların boylanmasını ve kerevetler ile tünellerde kurutulmasını, geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı kalite analizlerinin yapılmasını, kaliteli kuru kayısı elde edilerek sürdürülebilir bir şekilde ihracatın arttırılmasını, pilot bölgeler oluşturularak örnek bahçe tesisleri ile projenin üreticilere örnek olmasını, zamanla tüm kuru kayısı üretim bölgelerinde örnek tesislerin yaygınlaştırılması hedeflemektedir.

Kaliteli ve Güvenilir Kuru İncir Üretiminin Geliştirilmesi Projesi;

Birliğimiz destekleriyle ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinasyonun yürütülmektedir. Projede, Kuru incir üretiminde hasat örtüleri kullanımının yaygınlaştırılması, kuru incirde kuruma süresine etkilerinin belirlenmesi, kuru incir meyvelerinin kalitesine etkisinin saptanması, işçilik, uygulanabilirlik ve üretim maliyetine etkilerinin ekonomik olarak değerlendirilmesi, Farklı bölge ve yükseltideki incir bahçelerinde farklı hasat örtüsü uygulamalarının etkinliğinin ve farklı kurutma koşullarının Aflatoksijenik ve Okratoksijenik floraya ve toksin oluşumuna etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

FRUCOM Pestisit ve Mikotoksin Projeleri;

Frucom koordinasyonunda, Birliğimizin de ortaklığı ve destekleriyle yürütülmektedir. Projede, Avrupa Birliği’ndeki pestisitler yakından takip edilmekte, Ülkemiz ve diğer Dünya ülkelerindeki durumları, aktif maddeler ile ilgili önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olumlu/olumsuz güncellemelere karşı ön araştırmaları ve değerlendirmeleri yapılarak üretici ülkelerin hazırlıklı olması yönünde çalışmalar yapılmakta, ayrıca benzer şekilde Aflatoksin ve Okratoksin gibi mikotoksinlerin durumu da takip edilerek Risk/Maruz Kalma çalışmaları yürütülmekte, toplantılar düzenlenmektedir.

Kuru Meyve Ur-Ge “Turkish Dried Fruits” Projesi;

Birliğimiz koordinasyonunda “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında, Kuru Meyve sektöründe “Turkish Dried Fruits” adıyla bir UR-GE projesi devam etmektedir. Projede, hedef ülkelere yönelik Ticaret/Alım Heyetleri, B2B gibi ikili görüşmeler ve ayrıca Eğitim, Danışmanlık ve Tanıtım Faaliyetleri yürütülmektedir. Proje kapsamında, Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık faaliyetleri ile öncelikle işletmelerde üretim süreçlerine yönelik israfların en aza indirilmesi ve çalışan verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılarak işletme maliyetlerinin en aza indirilirken karlılığının en üst seviyeye çıkartılması sayesinde sürdürülebilir işletme yönetim sistemlerine geçişin sağlanması hedeflenmektedir. İşletmelerin ardından üretim sahalarında aynı hedef doğrultusunda çalışmalar yürütülerek sektörün uzun vadede karlılığının ve rekabet gücünün artırılması planlanmaktır. Aynı zamanda sektörün üretim ve işletme süreçlerini kapsayan tanıtım materyalleri oluşturularak uluslararası platformlarda kullanılması ile sektör tanıtımın yapılması hedeflenmektedir. 

TTG (Türkiye Tanıtım Grubu) Projeleri;

Birliğimiz koordinasyonunda ve Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) destekleriyle yürütülmektedir. Organik Tarım İhracatının geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik fuarlarda seminerler, tadım etkinlikleri düzenlenmektedir. Ayrıca, İhracatın sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına yönelik İngiltere ve Almanya’da tanıtım faaliyetleri organize edilmektedir.

 

EGE MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJELERİ;

Kekik Kalitesinin Arttırılması Projesi;

EMKOÜİB destekleriyle, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında kekik ürününün kalitesinin ve üretim alanlarının arttırılması ile daha sağlıklı ürün ortaya çıkarılabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmekte olup sürdürülebilir üretimin sağlanması yanı sıra sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir.

 

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJELERİ;

Karbon Ayak İzi Projesi;

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa Birliği (AB) sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya konulmakta, söz konusu Mutabakat ile Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının uygulanması öngörülmektedir. Ayrıca, sera gazı emisyonlarını azaltarak (2030'a kadar %50 ila % 55 ve 2050'ye kadar 0 net emisyon) Avrupa'yı ilk iklime nötr kıta haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile “Karbon Kaçağı” riskini azaltmak amacıyla eşyanın karbon içeriğini daha doğru yansıtan bir ithalat fiyatı oluşturulması ve Dünya Ticaret Örgütü ve AB hukuku çerçevesinde bir karbon vergisinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Su ürünleri sektörü özelinde, özellikle yetiştiricilikle ilgili çalışma yapılması, karbon ayak izi konusunda sektörün karbon salınımını azaltmak konusunda farkındalık yaratmak ve girişimlerde bulunmak amacıyla projeler hayata geçirilmesi değerlendirilmekte, bu kapsamda öncelikli olarak sektörün karbon salınımına yönelik mevcut durum analizinin yapılması (karbon ayak izinin hesaplanması, hangi faktörlerin ne kadar artırdığının tespit edilmesi vs.) ve sonrasında bir yol haritası belirlenmesi konusunda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile işbirliğinde proje yürütülmektedir.

 

EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJELERİ

Yaş Meyve Ur-Ge Projeleri: “Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar”, “İşlenmiş Meyve Sebze Sektöründe Hedef Pazarlar”;

Birliğimiz bünyesinde “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında, Yaş Meyve ve Mamul sektörlerinde “Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar” ve “İşlenmiş Meyve Sebze Sektöründe Hedef Pazarlar”; olmak üzere iki farklı UR-GE projesi yürütülmeye devam etmektedir. Detaylı bir şekilde hazırlanan İhtiyaç Analizi kapsamında, üye firmalarımızın ve sektörün ihtiyaçları, eksik yanları ve avantajları belirlenmiş, bu bağlamda bir yol haritası çizilerek eğitim, tanıtım, danışmanlık alımı gibi proje faaliyetlerine başlanmıştır. Küme Tanıtım Faaliyetleri kapsamında katılımcı firmalarımızın şirket profillerini, ürünlerini, iletişim bilgilerini yansıtan bir küme tanıtım kataloğu ve bu kataloğa paralel bir içeriği online ortama taşıyan, kümemize bütüncül bir kurumsal kimlik yaratmaya katkı sağlayabilecek, ortak küme internet sitesi ve küme tanıtım filmi hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Küme üyesi firmalarımızın, ürün çeşitliliğine giderek hedef pazarlara giriş yapabilecekleri online kanal arayışlarına yanıt verecek şekilde, kurumsal tanıtım yüzlerini e-ticarete uygun hale getirip, dünyaca ünlü internet sitelerine girişlerini yapan ve ticaretin devamında danışmanlık veren firma arayışına girilmiş, gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Çalışması Projesi;

Proje, Manisa-Demirci İlçesinde ISPM-26 standartlarının oluşturulması ile Akdeniz Meyve sineğinden ari alan çalışması Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda ve Birliğimiz desteğiyle yürütülmektedir. İlçede çoğunlukla kiraz yetiştiriciliği yapılmakta olup, kiraz alanlarının artma potansiyeli bulunmaktadır. Son yıllarda yaş meyve sebze ihracatımızda özellikle Uzakdoğu ülkelerine yapılacak olan ihracatlar da Akdeniz Meyve sineği zararlısından ari alanımızın olmaması kiraz ihracatımızda ihracatçı firmalara değişik yaptırımlara sebebiyet vermektedir. Projede, özellikle Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatlarda bu alandan alınan ürünlerde yaptırım uygulamadan direk ihraç edilmesi yönünde fayda sağlanacaktır. Yeni pazarların açılması kiraz ihracatı yapan firmaların elini güçlendirecektir. Demirci ilçemizde 750-1500 metre rakım olup, kiraz üretim sezonunun 70 güne yayılması da ürün tedariki bakımından avantaj sağlamaktadır. Bu ilçede alınan sonuçlardan sonra komşu ilçeler olan Selendi, Kula, Köprübaşı, Gördes ilçeleri ile Salihli ilçesinin Gördes ilçesine komşu olan mahallerinde de sonraki yıllarda çalışma alanına katılarak projenin genişletilmesi ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde arttırılması planlanmaktadır.

“Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” Projesi;

Projede, ihracat miktarının yoğun olduğu ‘sofralık çekirdeksiz üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı’ ürünlerine yönelik hasat döneminde alınan numunelere pestisit analizleri yaptırılmakta, sonuçlar en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ve Rusya ile Türkiye Gıda Kodeksine göre MRL (Maksimum Rezidü Limiti) değerlerine göre durumu, ölçüde başarı sağlandığı, ürünler özelinde yasaklı ve ruhsatsız olan pestisitlerin kullanılıp kullanılmadığı, ihracatımızın devamını ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek amaçlı hem üreticilerimize hem de ihracatçılarımıza ve ilgili paydaşlara gerekli bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.