EĞİTİM


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

EĞİTİM/SEMİNER // İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
( 20 Ekim 2017 Cuma )

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programıyla ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmenin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi" konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile "kurumsal inovasyon sistemlerini" oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edildiği belirtilmektedir.

Bu amaçla, program başvurularını sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği, ayrıca 2018 yılı Ocak ayında başlaması planlanan üçüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi" konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İnovasyon Odaklı Mentorluk Program detaylarına ulaşmak için tıklayınız


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan