DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Karot Bilgi Bankası
( 24 Temmuz 2017 Pazartesi )

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’ nın (TÜVEK) çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 21 Temmuz 2017 tarihli 30130 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında üretilen veri ve numunelerin arşivlenerek, kullanıma sunulması ve bu sayede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasının amaçlandığı belirtilmiş olup, Karot Bilgi Bankası'na ait söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
G enel Sekreter Yardımcısı

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ ne Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman