DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Taslak Meslek Standartları Hk.
( 15 Ocak 2018 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Genel Sekreterliğimize iletilen yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca yetkilendirilen Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Maden sektörüne yönelik olarak Merkezi İzleme Operatörü (Seviye 4) ve Aspiratör Operatörü (Seviye 4) taslak meslek standartlarının hazırlanmış olduğu, söz konusu taslakların tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslak standartlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin, anılan kuruma iletilmek üzere “Görüş Değerlendirme Formu”na işlenerek 23 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar maden@eib.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter Vekili

 

İlgili Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu