DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // PMR SEKTÖR ANKETİ
( 08 Aralık 2017 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Türkiye’nin 2014 yılından bu yana, Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarına yönelik kapasite gelişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness - PMR)” projesinin başarılı uygulayıcılarından biri konumunda olduğu bildirilerek, Ekonomi Bakanlığı’nın da katılım sağladığı proje kapsamında Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapıldığı iletilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Kasım 2017 tarihinden itibaren Karbon Fiyatlandırma Politikaları kapsamında Türkiye'de Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi çalışmasının başlatıldığı, anılan çalışma ile karbon fiyatlandırma mekanizmalarını uygulama aşamasında özellikle emisyon yoğun ve ticarette rekabete dayalı risklere maruz kalan sanayi sektörleri için endişe oluşturan “karbon kaçağı” konusunun ülkemiz özelinde detaylı analizinin yapılmasının amaçlandığı ve Türkiye’de bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanması durumunda, karbon kaçağı riskine maruz kalabilecek sektörlerin belirlenmesi, bu riski önlemek veya en aza indirmek için politikalar ve sektörlere özel önlemler önermeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili sektörlerdeki rekabetçi dinamikleri ve emisyon azaltımına yönelik fırsatlara dair genel ve kapsamlı bir anlayış sağlanmasını teminen bir örneği ekte yer alan ankete ilişkin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu ankete ait görüşlerinizin en geç 8 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar sektor@tim.org.tr mail adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Bilgilerine sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

 

Ek: Sektör Anketine ulaşmak için tıklayınız


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman