DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // MYK MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME
( 02 Mart 2018 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilen Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Maden Sektörüne yönelik olarak Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4)ve Mekanizasyon-Pres İşçisi (Seviye 4)taslak yeterlilikleri hazırlanmış olup, tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, taslak yeterliliklere ilişkin Birliğiniz görüş ve değerlendirmelerinin, anılan kuruma iletilmek üzere “Görüş Değerlendirme Formu”na işlenerek 16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar maden@eib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

Not:http://www.kamu-is.org.tr/adresinden taslaklara ve görüş değerlendirme formuna

ulaşılabilmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir