DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 18 Ekim 2017 Çarşamba )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, aşağıda konu başlıkları, ilişikte ise karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri (2 sayfa).

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları:

- Bazı üçüncü ülkelerde tespit edilen Afrika Domuz gribi virüsüne karşı alınan koruma önlemlerine ilişkin Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 11 Ekim 2017 tarihli ve L 261 sayılı nüshasında,

- Peru menşeli çift kabuklu yumuşakçalar ithalatının askıya alınmasına ilişkin Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 11 Ekim 2017 tarihli ve L 261 sayılı nüshasında,

- Bazı üye ülkelerde rastlanan bulaşıcı kuş gribi hastalığına karşı alınan tedbirlere ilişkin Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 11 Ekim 2017 tarihli ve L 261 sayılı nüshasında,

- “Capon de Vilaba(kanatlı eti)”, “Ossolano(peynir)” ve “Fenalar fra Norge(et)” adlı ürünlerin AB’de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 260, L 256, L246 sayılı nüshalarında,

- 10 Ekim 2017 tarihi itibariyle tahıl sektöründe uygulanan ithalat vergilerine ilişkin Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 10 Ekim 2017 tarihli ve L 260 sayılı nüshasında,

- Diyet gıdaların spesifik gereksinimlerine ilişkin Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 7 Ekim 2017 tarihli ve L 259 sayılı nüshasında,

- AB- Orta Amerika Topluluğu Ortaklık Antlaşması kapsamında muz ithalatında tercihli gümrük vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasının Guatemala menşeli muz ithalatına uygun bulunmadığına ilişkin Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 5 Ekim 2017 tarihli ve L 257 sayılı nüshasında,

- AB Entegre Denizcilik Politikası ve Ortak Balıkçılık Politikası hedefleri kapsamında fonların dağılımına ilişkin Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 4 Ekim 2017 tarihli ve L 256 sayılı nüshasında,

- Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine ilişkin Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Eylül 2017 tarihli ve L 253 sayılı nüshasında,

- Şeker sektöründe Birlik tarife kotalarının yönetimine ilişkin Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Eylül 2017 tarihli ve L 253 sayılı nüshasında,

- Kanada menşeli bazı tarım ürünleri, işlenmiş tarım ürünleri ve balıkçılık ürünleri ithalatında Birlik tarife kotalarının açılmasına ilişkin Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Eylül 2017 tarihli ve L251 sayılı nüshasında,

- Birlik Filo Politikası ile ilgili uygulama kurallarının belirlenmesine ilişkin Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Eylül 2017 tarihli ve L 248 sayılı nüshasında,

- Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere ilişkin Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L 261 ve L244 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri_00009057.pdf