DUYURULAR

MEVZUAT // Gıda Ürünlerinin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Listesi
( 31 Ekim 2017 Salı )

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişine yetkili Gümrük İdarelerine Rize Gümrük Müdürlüğü eklenerek Ek-2 Sayılı liste güncellenmiş olup, 28/10/2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ayrıca, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin gerçekleştirildiği Ek-5 listesine Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-13.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan