DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Ticari Kalite Denetimi Tebliği
( 05 Aralık 2017 Salı )

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, tarım ürünlerinin ticari kalite denetimlerine ilişkin 2017/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği"nin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, bu kapsamda Bakanlıklarına intikal eden görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde hazırlanan taslakların ekte yer aldığı, ilgili tarafların uygun görüşü ile hâlihazırda ticari kalite denetimleri kapsamında bulunan bakliyat grubu ürünlerinin söz konusu Tebliğ kapsamından çıkarılmasının kararlaştırılması nedeniyle söz konusu ürünlere Tebliğ taslağında yer verilmediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslaklarda yapılan düzenlemelere (yeni düzenlemeler, ürün standart taslakları üzerinde renklendirilmiştir) ilişkin olarak yürürlüğe girmeden önce ilgili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren üyelerimizin görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bilgileri ve söz konusu taslaklara ilişkin olası görüş ve önerilerinizin Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesini teminen 7 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin tarim@egebirlik.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

Ekler:
1.Denetim Standartları (108sf.),
2. Tebliğ Taslağı (6sf.).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Ek_1_00009149.pdf
-- Ek_2_00009150.pdf
-- Ek_3_00009151.pdf
-- Teblig_Taslagi_00009152.pdf