DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 21 Kasım 2017 Salı )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazı ile aşağıda konu başlıkları, ilişikte ise karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal Coşkun
Genel Sekreter Vekili

 

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları:

- " Slavonski Kulen” ve *Saucisson cl'Ardenne” adlı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin 2017/1992 ve 2017/1956 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L. 288 ve L 277 sayılı nüshalarında,

- Gıdaların hijyeni ile ilgili genel kurallara dair 853/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün III sayılı Eki'ni tadil eden 2017/1978 ve 2017/1981 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Kasım 2017 tarihli ve L 285 sayılı nüshasında,

- İnsan tüketimi amaçlı bazı hayvansal gıdaların resmi kontrolünün organizasyonuna ilişkin 854/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2017/1979/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Kasım 2017 tarihli ve L 285 sayılı nüshasında,

- İnsan tüketimi amaçlı bazı hayvansal gıdaların ithalatında kullanılan sertifikalara ilişkin 2074/2005/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/1980 ve 2017/1973 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 285 ve L 281 sayılı nüshalarında,

- Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç'te geyiklerde kronik kas erimesi hastalığıyla ilgili gözetim programlarına dair 999/2001/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden ve 2007/182/AT sayılı Komisyon Kararı'nı yürürlükten kaldıran 2017/1972/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 31 Ekim 2017 tarihli ve L 281 sayılı nüshasında,

- AB-Mauritius Balıkçılık Ortaklık Anlaşması çerçevesinde balıkçılık imkânları ve mali katkıyı belirleyen Protokol'ün imzalanması ve geçici olarak yürürlüğe girmesine dair 2017/1960/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2017 tarihli ve L 279 sayılı nüshasında,

- Şarap yapımıyla ilgili bazı ekolojik uygulamalara dair 606/2009/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/1961/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2017 tarihli ve L 279 sayılı nüshasında yayımlanmıştır,

- Zeytinyağı ve sofralık zeytin sektörlerinin desteklenmesine dair 611/2014 ve 615/2014 sayılı Tüzükleri tadil eden 2017/1 962 ve 2017/1963 sam Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2017 tarihli ve L 279 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Pirinç sektöründe ithalat ve ihracat lisanslarıyla ilgili kuralları belirleyen 2016/1239 ve 2016/1237 sayılı Tüzükleri tadil eden 2017/1964 ve 2017/1965 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2017 tarihli ve L 279 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Bazı üye ülkelerde rastlanan bulaşıcı kuş gribi hastalığına karşı alınan tedbirlere dair 2017/247/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2017/1969/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2017 tarihli ve L 279 sayılı nüshasında,

- Kosova menşeli bazı balık ve balıkçılık ürünleri ithalatında Birlik tarife kotalarının açılmasına dair 2017/1957/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Ekim 2017 tarihli ve L 277 sayılı nüshasında,

- Safkan at yetiştiriciliğinde uygulanan zooteknik sertifikalara dair 2016/1012/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2017/1940/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Ekim 2017 • tarihli ve L 275 sayılı nüshasında,

- AB ve İzlanda arasında tarım ile gıda ürünlerinde coğrafi işaretlerin korunması ve tarım ürünlerinde ilave tavizlere dair Anlaşmaların tamamlanması hakkında 2017/1912 ve 2017/1913 sayılı Konsey Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Ekim 2017 tarihli ve L 274 sayılı nüshasında,

- Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair 2017/1931/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Ekim 2017 tarihli ve L 273 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan