DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Katar Sağlık Bakanlığınca Güncellenen Belgeler
( 03 Ekim 2017 Salı )


Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Katar Genel Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Gümrük Kapıları Sağlığı ve Gıda Kontrolü Biriminin ihracat, imha etme ve kabul etmemeye ilişkin olarak, birer örneği ekte yer alan 6 adet belgeyi 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere güncellediği ve söz konusu belgelerin daha önce bu alanlarda kullanılan belgelerin yerine geçeceği, anılan belgelere ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir:

  1. Gıda ürünlerinin kabul edilmemesine ilişkin belge:İthalatçının isteği üzerine düzenlenen ve gıda ürünlerinin ret edilme nedenini beyan eden belgedir.
  2. Gıda ürünlerinin imha edilmesine ilişkin belge:İthalatçının isteği üzerine düzenlenen ve gıda ürünlerinin (Genel Sağlık Bakanlığının resmi gözetimi altında) imha edilme nedenini beyan eden belgedir.
  3. Yeniden ihracatı yapılmak istenen gıda ürünleri için sağlık belgesi:İthalatçı şirketin önceden ithal edilmiş (Katar menşeli olmayan) standartlara ve insan tüketimine uygun olan gıda ürünlerinin üçüncü bir ülkeye (Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri (KİK) hariç) ticari nedenlerle yeniden ihraç etme isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.
  4. Ulusal gıda ürünleri (yerel ürünler) ihracatı için sağlık belgesi örneği:Katar menşeli olup başka bir ülkeye (KİK ülkeleri hariç) ihraç edilmek istenen standartlara ve insan tüketimine uygun olan gıda ürünlerinin ihracatçı şirketin isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.
  5. KİK ülkelerine yeniden ihracatı yapılmak istenen gıda ürünleri için sağlık belgesi:İthalatçı şirketin önceden ithal edilmiş (Katar menşeli olmayan) standartlara ve insan tüketimine uygun olan gıda ürünlerinin KİK ülkelerine ticari nedenlerle yeniden ihraç etme isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.
  6. KİK ülkelerine ihracatı yapılmak istenen yerel gıda ürünleri için sağlık belgesi:Katar menşeli olup, KİK ülkelerine ihracatçı şirketin isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ek: Gıda Ürünlerine İlişkin Sertifika Örnekleri(6 sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sedat Bozan

-- Örnek Form_00009024.pdf