DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 23 Şubat 2018 Cuma )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; ilişikte konu başlıkları ile karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK: Tarım Mevzuatı Değişiklikleri(3 sayfa)

Avrupa Birliği Tarım Mevzuatı Değişiklikleri:

Gıda maddelerinde beslenme ve sağlık uyarılarının bulunmasına ilişkin 1924/2006/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak sağlık beyanlarının onayı hakkında 2018/199/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Şubat 2018 tarihli ve L 38 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) Anlaşması kapsamında uluslararası yükümlülüklerin uygulanmasına dair 2015/98/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2018/191/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2018 tarihli ve L 36 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Gıda ve yemlerde bulunan bulaşanlar için AB referans laboratuvarlarının belirlenmesine ilişkin 882/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün VII sayılı Eki'ni tadil eden 2018/192/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2018 tarihli ve L 36 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı hayvanlar için kullanılan kuduz aşılarının etkinliğinin denetlenmesine dair serolojik testler için Brezilya ve Rusya Federasyonu'nda bulunan laboratuvarların onaylanması hakkında 2018/193/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2018 tarihli ve L 36 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı maddelerin yem katkı maddesi olarak onaylanmasına dair 2018/183, 2018/129 ve 2018/130 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 34 ve L 22 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2018/184 ve 2018/185 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Şubat 2018 tarihli ve L 34 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde Aujeszky hastalığına karşı alınan kontrol tedbirlerine dair 2008/185/AT sayılı Komisyon Kararı'nı tadil eden 2018/187/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Şubat 2018 tarihli ve L 34 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine ilişkin 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2018/169/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 3 Şubat 2018 tarihli ve L 31 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Akdeniz'de küçük pelajik balıkçılıkta karaya çıkarma zorunluluğu için getirilen "de minimis” muafiyeti hakkında 2018/161/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Şubat 2018 tarihli ve L 30 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

AB kırsal kalkınma politikasının işleyişi ve Ortak Tarım Politikası kapsamında çiftçilere sağlanan doğrudan ödemeler hakkında 1305/2013 ve 1307/2013 sayılı Tüzükleri tadil eden 2018/162/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Şubat 2018 tarihli ve L 30 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Akdeniz'de bazı demersal balık stokları için belirlenen ıskarta planlarına dair 2017/86/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2018/153/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Şubat 2018 tarihli ve L 29 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yağsız süt tozunun ihale usulüyle satışına dair 2018/154/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Şubat 2018 tarihli ve L 29 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı aktif maddelerin üye ülkeler tarafından değerlendirilmesi hakkında 686/2012/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2018/155/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Şubat 2018 tarihli ve L 29 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

AB'de balıkçılık olanaklarının belirlenmesine dair 2017/127/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/120/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 31 Ocak 2018 tarihli ve L 27 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yağsız süt tozu alımında miktar kısıtlamalarına ilişkin 1370/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/147/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 31 Ocak 2018 tarihli ve L 26 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin 2018/138, 2018/107 ve 2018/95 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 25, L 19 ve L 17 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Domuz vesikülar hastalığına karşı alınan önlemlere dair 92/1 19/AET sayılı Konsey Kararı'nın tadil edilmesi ve şap hastalığı için AB referans laboratuvarının belirlenmesi hakkında 2018/136/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Ocak 2018 tarihli ve L 24 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair 2018/123, 2018/124, 2018/1 1 1, 2018/106 ve 2018/96 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 22, L 20, L 19 ve L 17 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1 107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı aktif maddelerin onayı hakkında 2018/1 12 ve 2018/113 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 25 Ocak 2018 tarihli ve L 20 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/62/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Ocak 2018 tarihli ve L 18 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Gıda katkı maddelerine ilişkin 1333/2008/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/97 ve 2018/98 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Ocak 2018 tarihli ve L 17 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Tarımsal bitki türlerinin incelenmesiyle ilgili 2003/90/AT ve 2003/91/AT sayılı Konsey Direktifleri'ni tadil eden 2018/100/AB sayılı Komisyon Uygulama Direktifi, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Ocak 2018 tarihli ve L 17 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

İspanya'nın Aragon ve Katalunya bölgelerinin brusella hastalığından ari olduğunun tanınmasına dair 93/52/AET sayılı Komisyon Kararı'nı tadil eden 2018/102/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Ocak 2018 tarihli ve L 17 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan