DUYURULAR

TOPLANTI // Su Ürünleri İhracatı Hakkında Toplantı
( 12 Ekim 2017 Perşembe )

İzmir Valiliğinden alınan bir yazıda, ilimizde faaliyette bulunan su ürünleri işleme tesislerinin ihracat işlemlerinin "Su Ürünleri İşletmelerine İhracat İzni Verilmesi, Denetimi ve Bu İşletmelerin Ürünleri İle Bazı Su Ürünlerine Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı"nda belirtilen esaslar doğrultusunda, İl Müdürlükleri Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler tarafından yürütüldüğü, ancak son dönemlerde ihracata yönelik tesis sayısı, ihracat adet ve miktarının artması, tesislerin İl merkezine uzaklığı nedeniyle, İl Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler tarafından gerekli belge, kimlik ve ihracata gidecek ürünlerin yerinde fiziki kontrollerinin yapılması işlemlerinde işgücü ve zaman yönünden yoğunluk yaşanmaya başlandığı ve su ürünleri ihracat işlemlerinin İlçe Müdürlüklerine devrinin söz konusu olduğu bildirilmiştir.

Aynı yazıda, ihracat işlemlerinin İlçe Müdürlüklerine devri ile ilgili bilgilendirme yapılması ve su ürünleri ihracatında karşılaşılan sorunları görüşmek üzere, 17 Ekim 2017 Salı günü saat 10:30’da Ege İhracatçı Birlikleri 7. Kat toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Toplantıya su ürünleri ihracatı yapan firma ve temsilcilerinin (en üst düzey yetkili) katılımlarının sağlanması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

.....................................................................................................................................................................

17 Ekim 2017 Salı günü saat 10:30 da Ege İhracatçı Birlikleri 7. Kat toplantı salonunda yapılacak toplantıya,

(  ) Katılıyoruz,  (  ) Katılamıyoruz.

Firma Ünvanı : :...............................................................


Adı Soyadı :...............................................................

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan