DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // AB'ye Tek Tırnaklı İhracatı
( 06 Mart 2018 Salı )

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nin 15 Şubat 2018 tarihli ve L 42 sayılı nüshasında Tek Tırnaklı İhracatıyla ilgili olarak;

-Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) belirli bölgelerinden gelen kayıt altına alınmış atların geçici giriş izni için karşılanması gereken hayvan sağlığı koşulları ile sertifikalarına ilişkin 92/260/EEC sayılı Komisyon Kararı’nın II sayılı Eki’ni,

-ÇHC, ABD ve Meksika’ya ihraç edilen kayıtlı yarış atlarının yeniden ithal edilmesi için hayvan sağlığı ve veteriner sertifikası şartlarının belirlenmesine dair 93/195/EEC sayılı Komisyon Kararı’nı,

-Canlı tek tırnaklı hayvanlar ile tek tırnaklı hayvanların semen, yumurta ve embriyolarının ithalatının izin verildiği üçüncü ülkeler listesinde Türkiye, ÇHC ve Meksika hakkında yapılan değişikliklere ilişkin 2004/211/EC sayılı Komisyon Kararı’nın I sayılı Eki’n

tadil eden 2018/218/EU sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nın yayımlanmış olduğu, mezkur mevzuat değişikliği kapsamında, İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada’da çıkan glanders (ruam) hastalığı sebebiyle başlatılan incelemelerin karara bağlanmamış olduğu ve Türkiye’den tek tırnaklı hayvanların ve germinal ürünlerinin AB’ye girişinin askıya alınmasının öngörüldüğünün,

ifade edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan