DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 28 Kasım 2017 Salı )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazı ile aşağıda konu başlıkları, ilişikte ise karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları (2 sayfa).

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları:

- Ortak Balıkçılık Politikasına dair 1380/201 YAB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2092/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Kasım 2017 tarihli ve L 302 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallar hakkında 1 107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı aktif maddelerin onayına ilişkin 2017/2090, 2017/2091, 2017/2065, 2017/2066, 2017/2067, 2017/2068 ve 2017/2057 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 297, L 295 ve L 294 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

- Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2069/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Kasım 2017 tarihli ve L 295 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Yeni gıda ve bileşenlere ilişkin 258/97/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü kapsamında bazı maddelerin yeni gıda bileşeni olarak onaylanmasına dair 2017/2078 ve 2017/2079 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Kasım 2017 tarihli ve L 295 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazadan etkilenen bölgelerin AB'ye yönelik gıda ve yem ithalatını düzenleyen 2016/6/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2058/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 1 Kasım 2017 tarihli ve L 294 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair 2017/2009/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Kasım 2017 tarihli ve L 292 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Bazı üye ülkelerde rastlanan bulaşıcı kuş gribi hastalığına karşı alınan tedbirlere dair 2017/247/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2017/2000/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Kasım 2017 tarihli ve L 289 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri_00009145.pdf