DUYURULAR

GENEL DUYURU // Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği
( 27 Kasım 2017 Pazartesi )

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda,Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği" ile kamu tüzel kişi/kişilerince; tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgelerinin kurulması amacıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurmak isteyen kamu tüzel kişi/kişilerin, hazırlanan proje ve başvuru dosyası ile birlikte ilgili İl Valiliğine müracaat edeceği ve söz konusu Bölgelerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın onayı ile kurulacağı bildirilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171125-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ayhan Karabulut