DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği
( 16 Ekim 2017 Pazartesi )

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği(Tebliğ No: 2017/38)”, 14.10.2017 tarih, 30210 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsamaktadır. Ürün desteklemesi Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve alabalık, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) ile Midye yetiştiriciliği destekleme kapsamındadır.

Denizlerde, adı geçen Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilmekte ve destekleme ödemesi buna göre yapılmaktadır.

Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kilogram ile sınırlı tutulmuş olup, 250.000 kilograma (250.000 kilogram dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kilogram (500.000 kilogram dahil) olan kısmı için birim fiyatın % 50’si dikkate alınmıştır. Kapalı sistem üretim desteklemeleri için kapasite sınırlaması uygulanmayacaktır.

Bahsi geçen Tebliğe aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

Link: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan