DUYURULAR

TOPLANTI // 6. Gıda Güvenliği Kongresi
( 22 Aralık 2017 Cuma )

Gıda Güvenliği Konseyi’nden alınan bir yazıda, Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğü ile Uluslararası Gıda Güvenliği Kurumu (IAFP-lnternational Association for Food Protection) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde, aşağıda yer alan Dernek ve Birlikler yanında birçok meslek örgütü ve sivil toplum örgütünün desteği ile her yıl Mayıs ayında düzenlenmekte olan "Gıda Güvenliği Kongresi"nin 6.ncısının 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Grand Cevahir Hotel Convention Center- İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla, ülkemizde konusu "Gıda Güvenliği” olan tek kongre niteliğindeki kongreye çiftlikten sofraya tüm süreçlerde söyleyecek sözü olan tüm kurum, kuruluş ve kişilerin katılımının sağlanması en temel hedefleri olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu kongreye katılmak isteyen üyelerimizin, http://gidaguvenligikongresi.org/?p=kayit adresinden kayıt yaptırması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Destek Sağlayan Dernek ve Birlikler:

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASI)), Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tüketiciler Derneği (TUDER), Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS), Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR), Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir)

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Muhteber Ersin

Tel: 0 216 550 02 23 – 73

Faks: 0 216 550 02 74

E-Posta: muhteber.ersin@ggd.org.tr


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan