DUYURULAR

MEVZUAT // Tıbbi Sülük 2018 İhracat Kotası Tahsisi Tebliği
( 03 Ocak 2018 Çarşamba )

Doğadan toplanan Tıbbi Sülüğün (Hirudo Verbana) yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ, (Sayı: 2018/1), 29 Aralık 2017 tarihli, 30285 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede tıbbi sülüğün 2018 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

29 Aralık 2017 tarihli 30285 sayılı Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan