DUYURULAR

MEVZUAT // Kanatlı Hayvan Eti Üretimi Hakkında Yönetmelik
( 27 Ekim 2017 Cuma )

Kanatlı hayvan eti üretiminde entegre firma ile üretici/üretici örgütü arasındaki sözleşmeli üretimin belirli usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi ve planlı üretim yapılmasına yönelik firma ile üreticinin uyması gereken kuralları belirleyen, “Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 27.10.2017 tarihli 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-3.htm linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan