DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 27 Aralık 2017 Çarşamba )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; aşağıda konu başlıkları, ilişikte ise karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.
İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları (3 sayfa).

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları:

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallar hakkında 1 107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı aktif maddelerin onayına ilişkin 2017/2324/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Aralık 2017 tarihli ve L 333 sayılı nüshasında,

Organik ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatı hakkında 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nün uygulanmasına dair 1235/2008/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2329/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Aralık 2017 tarihli ve L 333 sayılı nüshasında,

Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2017/2328 ve 2017/2331 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Aralık 2017 tarihli ve L 333 sayılı nüshasında,

AB-Şili Organik Ürün Ticareti Anlaşması'nın tamamlanmasına dair 2017/2307/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2017 tarihli ve L 331 sayılı nüshasında,

Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı maddelerin yem katkı maddesi olarak onaylanmasına dair 2017/2325, 2017/2330, 2017/2308, 2017/2312, 2017/2299, 2017/2274, 2017/2275 ve 2017/2276 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 333, L 331, L 329 ve L 326 sayılı nüshalarında,

Tarım ürünlerinin işlenmesi ile ortaya çıkan ürünlere uygulanan ticari düzenlemelerin belirlenmesine ilişkin 510/2014/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü kapsamında 2018 yılında Norveç menşeli ürünler için açılan Birlik tarife kotalarıyla ilgili 2017/2310/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2017 tarihli ve L 331 sayılı nüshasında,

AB'de bitki giriş belgesinin şekil şartlarının belirlenmesine ilişkin 2017/231 YAB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Aralık 2017 tarihli ve L 331 sayılı nüshasında,

Hayvansal menşeli olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına ilişkin 882/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması bağlamında 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2298/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Aralık 2017 tarihli ve L 329 sayılı nüshasında,

Hollanda'da rastlanan 1-15 kuş gribi virüsüne karşı alınan geçici korunma önlemlerine dair 2017/2304/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Aralık 2017 tarihli ve L 329 sayılı nüshasında,

Yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında 767/2009/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, IV, VI, VII ve VIII sayılı Ekleri'ni tadil eden 2017/2279/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Aralık 2017 tarihli ve L 328 sayılı nüshasında,

Bazı üye ülkelerde rastlanan bulaşıcı kuş gribi hastalığına karşı alınan tedbirlere dair 2017/247/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2017/2289 ve 2017/2175 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 328 ve 1.306 sayılı nüshalarında,

Bazı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin 2017/2272, 2017/2216, 2017/2204 ve 2017/2156 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 326, L 318, L 314 ve L 304 sayılı nüshalarında,

Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenme kurallarına dair 889/2008/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2273/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Aralık 2017 tarihli ve L 326 sayılı nüshasında,

AB'nin Kolombiya ve Peru STA'sı kapsamında muz ithalatında tercihli gümrük vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasının Peru menşeli muz ithalatı için uygun bulunmadığına dair 2017/2277/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Aralık 2017 tarihli ve L 326 sayılı nüshasında,

Balıkçılık alanındaki bilgi paylaşımı hakkında BM/Cefact standartlarının kullanımına dair 2016/1138/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2017/2266/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Aralık 2017 tarihli ve L 324 sayılı nüshasında,

Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine ilişkin 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2017/2267 ve 2017/2166 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 324 ve L 304 sayılı nüshalarında,

Uluslararası Şeker Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına yönelik müzakerelerin başlatılmasını onaylayan 2017/2242/AB sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Aralık 2017 tarihli ve L 322 sayılı nüshasında,

Tahıl, pirinç ve zeytinyağında tarife kotaları için 2018 yılında ithalat lisanslarının verilmesi ve ithalat lisanslarının başvuru tarihleri hakkında 2305/2003, 969/2006, 1067/2008, 2015/2081, 2017/2200, 1964/2006, 480/2012 ve 1918/2006 sayılı Tüzüklerden derogasyona dair 2017/2235/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Aralık 2017 tarihli ve L 320 sayılı nüshasında,

Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) Anlaşması'na uygun olarak idare, koruma ve kontrol önlemlerini belirleyen ve 1936/2001 1984/2003 ile 520/2007 sayılı Konsey Tüzükleri'ni tadil eden 2017/2107/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2017 tarihli ve L 315 sayılı nüshasında,

Ukrayna menşeli bazı tahıl ürünleri ithalatında Birlik tarife kotalarının açılmasına dair 2017/2200/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Kasım 2017 tarihli ve L 313 sayılı nüshasında,

Yeni gıda ve bileşenlere ilişkin 258/97/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü kapsamında bazı maddelerin yeni gıda bileşeni olarak onaylanmasına dair 2017/2201/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Kasım 2017 tarihli ve L 313 sayılı nüshasında,

Polanya'da rastlanan Afrika domuz gribi virüsüne karşı alınan geçici korunma önlemlerine dair 2017/2198 ve 2017/2176 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 312 ve L 306 sayılı nüshalarında,

Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair 2017/2183 ve 2017/2323 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 333 ve L 309 sayılı nüshalarında,

Geyiklerde rastlanan süreğen zayıflama hastalığına (CWD) karşı alınan korunma tedbirleriyle ilgili 2016/1918/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2017/2181/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Kasım 2017 tarihli ve L 307 sayılı nüshasında,

Açık alanda yemlenen tavukların yumurtalarının pazarlama standartlarına dair 589/2008/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2168/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2017 tarihli ve L 306 sayılı nüshasında,

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde Aujeszky hastalığına karşı alınan kontrol tedbirlerine dair 2008/185/AT sayılı Komisyon Kararı'nı tadil eden 2017/2173/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2017 tarihli ve L 306 sayılı nüshasında,

Arı ticareti için gerekli sağlık sertifikalarına dair 92/65/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2017/2174/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2017 tarihli ve L 306 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri_00009203.pdf