DUYURULAR

GENEL DUYURU // 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı
( 02 Mart 2018 Cuma )

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE

İlgi:01/03/2018 tarih, 2049 sayılı duyurumuz.

İlgide kayıtlı yazımızda, Birliklerimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları tarihleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2018 Pazartesi Saat 14.30’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısı 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 14.30’da gerçekleşecektir.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilcilerin, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) iş günü öncesine kadar (16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir. (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir.)

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) gün önce (16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıl itibariyle aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir.Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Birliğimiz borç ve Yönetim Kuruluna seçilebilme durumlarını gösterir liste, 1 Mart 2018’de Genel Sekreterliğimizde askıya çıkarılmış olup, genel kurulun ilan tarihinden (1 Mart 2018) itibaren 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunulmuştur. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecektir.

Borç ve Yönetim Kuruluna seçilebilme durumlarını gösterir liste için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EKLER:
1- Seçimli Genel Kurul Toplantısı Duyurusu için tıklayınız.
2- Gerçek Kişi Temsilci Bildirme Yazısı Örneği İçin Tıklayınız.
3- Tüzel Kişi Temsilci Bildirme Yazısı Örneği İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan