DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişikliği
( 07 Mart 2018 Çarşamba )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; ilişikte konu başlıkları ile karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

EK: Tarım Mevzuatı Değişiklikleri(1 sayfa)

Avrupa Birliği Tarım Mevzuatı Değişiklikleri:

- Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair 2018/265 ve 2018/207 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 51 ve L 39 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

- "Thym de Provence” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin 2018/266/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Şubat 2018 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı maddelerin yem katkı maddesi olarak onaylanmasına dair 2018/238 - 2018/250 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Şubat 2018 tarihli ve L 53 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili alınan hayvan sağlığı tedbirlerine ilişkin 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2018/263/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Şubat 2018 tarihli ve L 49 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Canlı hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde bulunan bazı maddelerin ve kalıntıların izlenmesine dair 96/23/AT sayılı Konsey Direktifi kapsamında üçüncü ülkeler tarafından sunulan planların onaylanmasına ilişkin 201 1/163/AB sayılı Komisyon Kararı'nı tadil eden 2018/233/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Şubat 2018 tarihli ve L 49 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları için AB referans laboratuvarlarının belirlenmesine ilişkin 999/2001 ve 882/2004 sayılı AP ve Konsey Tüzükleri'ni tadil eden 2018/221/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Şubat 2018 tarihli ve L 43 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Çift kabuklu yumuşakçaların viral ve bakteriyolojik kontaminasyonunun denetlenmesine yönelik AB referans laboratuvarlarının belirlenmesine dair 882/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün VII sayılı Eki'ni tadil eden 2018/222/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Şubat 2018 tarihli ve L 43 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/201 YAB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2018/230, 2018/214 ve 2018/215 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 45 ve L 41 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan