DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Türk Standartlarının 2017 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi
( 30 Ocak 2018 Salı )

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nün yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Türk standartlarının 2017 yılı sistematik gözden geçirilmesine ilişkin olarak, uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince basımı üzerinden 5 yıl geçen standartların revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla gözden geçirildiği; TSE tarafından hazırlanan ve 2013 yılında yayımlanan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın TSE tarafından başlatıldığı; bu itibarla Türk standartlarının uluslararası prosedürlerle uyumluluğunu sağlamak açısından standartları bizzat kullanan ve uygulayan taraflarca kontrol edilmesi ve kurumların görüşlerinin alınmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632 linkinden ulaşılabilen ve sektörel bazda sınıflandırılmış ilgili Türk standartlarının gözden geçirilmesi ve yine bu linkten erişilen “oy formu”nun cevaplanarak iletilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu linkten ulaşılabilen gıda standartlarına ilişkin ekli “oy formu”nun cevaplanarak en geç 02/02/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tarim2@eib.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632

EK: Gözden Geçirme Formu (1 sayfa).


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Gözen Geçirme Formu_00009283.pdf