DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // 2018-2022 Stratejik Planı
( 29 Aralık 2017 Cuma )

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, 2013-2017 Stratejik Plan döneminin tamamlanması ile günümüzdeki politik, sosyal ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak 2018-2022 dönemi Stratejik Plan çalışmaları gerçekleştirilmiş ve adı geçen Bakanlığın web sayfasında yayınlanmıştır.

Gelecek beş yılda uygulanacak stratejiler, amaç ve hedeflerin yer aldığı Stratejik Plan'ın temel stratejisi ise "Milli Tarım, Güçlü Yarın" olarak belirlenmiştir. Planda, tarımda fırsatlar ve tehditler ile y edi başlık altında amaç ve hedeflere yer verilmiş olup, özetle ekte sunulmuştur.

Söz konusu Stratejik Planda, “Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma, Kurumsal Kapasite” olan temel misyon bileşenlerine, vizyoner hedefler anlamında Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesi açısından stratejik görülen “Su Ürünleri ve Balıkçılık Kaynakları Yönetimi” ve “Araştırma–Geliştirme”konuları da eklenmiştir.

Konu ile ilgili dokümana aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018-2022 Statejik Planlamasına ulaşmak için tıklayınız.

Ekler:

- Tarımda Fırsatlar ve Tehditler (1 sayfa),

- Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri Hakkında Özet Bilgi(2 sayfa).


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Stratejik Plan Özeti_00009206.pdf