DUYURULAR

MEVZUAT // İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Kuru Baklagiller)
( 05 Aralık 2017 Salı )

20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri değiştirilmiştir.

Buna göre kuru baklagillerden tohumluk olmayan Fasulye türleri, Barbunya, Nohut ve Börülce ithalatında AB, EFTA, Bosna-Hersek, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacağı ve bu ürünler için söz konusu gümrük vergisi oranının 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren AB, EFTA, Malezya, D8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 19,3, Güney Kore için yüzde 8,7'e çıkacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171202-8.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan