DUYURULAR

GENEL DUYURU // Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
( 25 Aralık 2017 Pazartesi )

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  “ Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır” şeklinde, 21.12.2017 tarih, 30277 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.

Bahsi geçen Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221-4.htm linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan