DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Kanada/Makarna Sübvansiyon Soruşturması
( 03 Ocak 2018 Çarşamba )

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yayımlanan 28 Aralık 2017 tarihli bildirime atfen Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Kanada Makarna Üreticileri Birliği tarafından iletilen şikayet üzerine, ülkemiz menşeli “Makarna” (1902.19.21.30; 1902.19.22.30; 1902.19.23.30; 1902.19.29.30; 1902.19.93.00; 1902.19.91.00; 1902.19.99.30; 1902.19.92.30 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığı ifade edilmiş, söz konusu soruşturmanın açılışına ilişkin bildirime http://www.cbsa-asfc.gc.ca/simalmsi/i-e/dwp2017/dwp2017-ni-eng.html adresinden, soruşturmanın bundan sonraki safhalarına ilişkin takvime ise http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/dwp2017/dwp2017-se-eng.html adresinden ulaşılabildiği belirtilmiştir.

Aynı yazıda devamla, Kanada ilgili mevzuatları uyarınca anti damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının iki ayrı makam tarafından yürütüldüğü, bunlardan CBSA’nın damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesinin (CITT) ise mevcut damping veya sübvansiyon uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürüttüğü ifade edilmekte, CITT’nin Türkiye’den yapılan ithalatın Kanadalı üreticilere yönelik zararına ilişkin bir ön araştırma yapacağı ve ilgili kararını 26 Şubat 2018’de açıklayacağı; CBSA’nın eşzamanlı olarak yürüteceği inceleme kapsamında söz konusu ithalatta sübvansiyonun mevcudiyetine ilişkin ön kararın 28 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı; söz konusu soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir bildirimin ise CBSA resmi sitesinde 15 gün içerisinde yayımlanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde ( www.tpsa.gov.tr ) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan