DUYURULAR

GENEL DUYURU // Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
( 21 Aralık 2017 Perşembe )

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından iletilen bir mektupta; Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından 1993 yılında yayımlanan tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerini içeren kılavuzun uluslararası ticarette zorunlu hale getirileceğinin ifade edildiği, Japonya'da tüm gıda işletmeleri için HACCP ilkelerine dayalı gıda hijyen kontrollerinin zorunlu hale getirileceği, Japonya'dan ihracatı yapılan gıdaların bu kılavuza uyumlu olacağı ve buna bağlı olarak ithal edilen gıdalarda da aranacağının bildirildiği, bu itibarla HACCP ilkelerine dayalı gıda hijyen uygulamalarına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeler hakkında Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığına bilgi verildiği belirtilmiştir.

Aynı yazıda devamla,

- Ülkemiz menşeli ürünlerin alıcısı olan Japonya gibi diğer ülkelerde de (AB, Brezilya, Katar, Kanada) ürünlerin üretildiği işletmelerde HACCP ilkelerine dayalı bir üretim yapılmasının istenildiği ve zaman zaman ilgili bilgi/belgelerin talep edilebildiği,

- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre gıda ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü olduğu,

- Buna göre, uluslararası ticaretimizde sorun yaşanmaması için, ihraç ürün üreticisi işletmelerin HACCP tetkiklerine İl Müdürlüklerince öncelik verileceği,

bildirilerek bu konuda ilgili ihracatçıların bilgilendirilmesi istenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan