DUYURULAR

TOPLANTI // 12. Etap Bilgilendirme Toplantısı
( 26 Eylül 2017 Salı )

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımların geliştirilmesi amacı ile 2016-2020 yılları arasında uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenme Programı" kapsamında 12.Etap hibe başvurularına ilişkin 2017/22 no'lu Tebliğ 13.09.2017 tarih 30179 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ilgili tebliğin Müdürlükleri resmi internet sitesinde (https://izmir.tarim.gov.tr/) yayımlandığı; başvuruların tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde (en son 11.12.2017 günü) Bakanlıkları internet adresinden ( www.tarim.gov.tr ) yapılması gerektiği ve söz konusu programın tanıtılması amacıyla İzmir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü B Blok toplantı salonunda 27.09.2017 Çarşamba günü, saat 14:00' de bilgilendirme toplantısı yapılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Efe Firat