DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Hindistan Haşhaş Tohumu İhracatındaki Gelişmeler
( 01 Mart 2018 Perşembe )

Bilindiği üzere, Haşhaş Tohumunun (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00) (Tebliğ No: 2016/2) 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendiğine ilişkin 2016/2 No'lu Tebliğ, 11 Mart 2016 tarih, 29385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz menşeli haşhaş tohumu ihracatı, Kayda Bağlı İhracat mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatı, lisans dağıtım sistemine yönelik açılan davalar nedeniyle bir süredir kesintiye uğramış ve ihracatın bir an önce başlaması için Hint makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Konuya ilişkin Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıda, Hindistan Merkez Narkotik Bürosu (CBN) tarafından ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının yeniden başlatılması ile ilgili duyuru yayımlandığı, söz konusu duyuru da özetle; lisans dağıtımının 2016 yılı kamuoyu duyurusuna göre yapılan müracaatlar ve 2017 yılı kamuoyu duyurusundaki öncelik sırasına göre yapılacağı; firmalara kontratlarını uzatmaları için 30 günlük bir süre verildiği, son olarak dağıtılan kotanın 18.558 ton olarak belirlendiği dikkate alınarak söz konusu miktarın ithalatına izin verileceği, en geç 28 Mart 2018 tarihine kadar Hindistan Merkez Narkotik Bürosu'na başvurunun yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ . Cumhur İŞ BIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan