DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Standartlar Hakkında
( 07 Mart 2018 Çarşamba )Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazı ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “TS 12914/tst T2 Armut Nektarı","TS 12396/tst T1 Kuşburnu Nektarı", "TS 13510/tst T2 Nar Nektarı"ve TS12536/tst T1Kızılcık Nektarı" standartlarına ilişkin değişiklik tasarıları iletilmiştir.

Ekte yer alan söz konusu tasarı içeriklerine ilişkin görüş ve önerilerinizin, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere görüş formu içeriğine uygun şekilde en geç 13/03/2018 mesai bitimine kadar tarim1@eib.org.tr gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

EK:
1.Armut ve Kuşburnu Nektarı Tebliği ( 8 sf.)
2.Nar ve Kızılcık Nektarı Tebliği ( 9 sf.)
3.Görüş formu ( 1 sf.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- armut_kuşburnu_00009367.pdf
-- nar_kızılcık_nektarı_00009368.pdf
-- TASLAKLAR HAKKINDA GORUS BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM_00009369.docx