DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Gül Reçeli Standart Tasarısı
( 06 Aralık 2017 Çarşamba )

 

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazı ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “TS 5135 tst T2 Gül Reçeli" standart tasarısı iletilmiştir.

Bilgilerini ve ekte bir örneği sunulan Gül Reçeli standart tasarısına ilişkin ilgili görüşleriniz adı geçen Bakanlığa iletilmesini teminen ek 2’de yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 14/12/2017 mesai bitimine kadar tarim1@egebirlik.org.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

Ekler:
1.Standart tasarısı (1 sayfa),
2.Görüş formu (1 sayfa).


Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Gul_receli_Standarti_00009159.pdf
-- Görüş_Formu_00009160.pdf