DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Gül Reçeli Standart Tasarısı
( 05 Aralık 2017 Salı )

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazı ile, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “TS 5135 tst T2 Gül Reçeli" standart tasarısı iletilmiştir.

Bilgilerini ve ekte bir örneği sunulan Gül Reçeli standart tasarısına ilişkin ilgili görüşleriniz adı geçenBakanlığa iletilmesini teminen ek 2’de yer alan tablo formatına uygun olarak en geç14/12/2017 mesai bitimine kadar tarim1@egebirlik.org.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Çiğdem ÖNSAL
G enel Sekreter Vekili

 

Ekler:

1.Standart tasarısı (1 sayfa),
2.Görüş formu (1 sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ayhan Karabulut

-- Görüş Formu_00009153.pdf
-- Gül Reçeli Standardı_00009154.pdf