DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Türk Gıda Kodeksi Kapsamındaki Tebliğ Taslağı
( 17 Ekim 2017 Salı )

  Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekte yer alan “Turk Gıda Kodeksi- Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İcki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği” ile “TGK Buzlu Ürünler Tebliği” taslak metinlerine ilişkin üye firmalarımızdan görüş sorulmaktadır.

Tebliğ taslaklarına ilişkin ilgili görüşlerinizin Ekonomi Bakanlığına iletilmesini teminen ekte yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 24/10/2017 Salı gününe kadar tarim1@eib.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Gorus_Formu_00009051.doc
-- Buzlu_Urunler_Teblig_00009052.docx
-- Aromatize_Sarap_Teblig_00009053.docx