DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // MYK Meslek Haritası Çalıştayı
( 23 Ekim 2017 Pazartesi )

  Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Mesleki Yeterlilik Komisyonunca (MYK) yürütülen gıda sektörü sebze ve meyve ürünleri üretimi alanında ulusal meslek standartları ve yeterliliklerin hazırlanması çalışmalarına referans olması bakımından alana ilişkin meslek haritasının çıkartılmasının önem arz ettiği ifade edilerek, meslek haritası çalışması ile sektörün genel analizinin yapıldığı, bu kapsamda alt sektörler ile sektör/alt sektörler özelinde mesleklerin, mesleklerin sınırlarının ve seviyelerinin belirlendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, gıda sektörü sebze ve meyve ürünleri üretimi alanında meslek standardı hazırlama çalışmalarına temel teşkil edecek meslek haritasının hazırlanması amacıyla sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların katılımıyla 9 Kasım 2017 Perşembe günü Ankara'da MYK hizmet binasında "Sebze ve Meyve Ürünleri Üretimi Alanı Meslek Haritası Çalıştayı" yapılacağı ifade edilmektedir.

Çalıştaya katılmak isteyen üyelerimizin isimlerinin TİM’e bildirilmek üzere 24 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tarim1@eib.org.tr adresine geri dönüş yapması beklenmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt