DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Portakal Nektarı Standardı
( 14 Şubat 2018 Çarşamba )

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan “TS 11915: 2012 tst T3 Portakal Nektarı" tadil tasarısı, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıyla Birliklerimize iletilmiştir.

Söz konusu tadil tasarısına ilişkin ilgili firma görüşlerinin, Ek 2’de yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 19/02/2018 tarihinde mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, Birliğimize (elektronik ortamda tarim1@eib.org.tr e-posta adresine) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

    

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

 

 

 

Ek:
  1. Tadil Tasarısı (5 Sayfa)
  2. Görüş Talebi ( 1 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ayhan Karabulut

-- Görüş Formu_00009312.xlsx
-- Tadil Tasarısı_00009313.pdf