DUYURULAR

GENEL DUYURU // 2018 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklere İlişkin Karar
( 01 Mart 2018 Perşembe )

''2018 Yılında Uygulanacak olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, 26.02.2018 tarihli 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bahsi geçen Karar ile aşağıdaki destekler açıklanmış ve 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ø Alan Bazlı Destekler

· Organik Tarım Desteği

· Organik Hayvancılık Desteği

· İyi Tarım Uygulama Desteği

Ø Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri

· Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

Ø Hayvancılık Destekleri

· Yem Bitkileri Üretim Desteği

· Buzağı/Malak/Manda Desteği

· İpekböceği Desteği

· Arıcılık Desteği

· Atık Desteği

· Hastalıktan Ari İşletme Desteği

· Aşı Desteği

· Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

· Su Ürünleri Desteği

· Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

· Hayvan Gen Kaynakları Desteği

Ø Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

Konu ile ilgili Resmi Gazeteye 26.02.2018 tarihli 30344 sayılı Resmi Gazete linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan