DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Kromlu Derilerin Kayda Alınması
( 06 Eylül 2017 Çarşamba )

Bilindiği üzere, katma değerli deri mamulleri ihracatımız için önemli bir hammadde olan kromlu (wetblue) derilerin “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne dahil edilmiş olup, 17.08.2017 tarihli Karar ile 4104.11 ve 4104.19 GTIP ürünlerin ihracatına 50 cent/kg, 4105.10 ve 4106.21 GTIP için ise FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) uygulaması getirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, wet blue derilerin ihracatında, ihraç edilecek kromlu derilerin niteliğinin belirlenmesi ve ihracatının sağlıklı verilerle izlenmesini teminen DFİF fonunun yanı sıra yerinde incelemenin devam ettiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman