DUYURULAR

MEVZUAT // Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
( 17 Ağustos 2017 Perşembe )

17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da; 41.01 – 41.02 ve 41.03 GTİP’lere dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’ na dahil kromlu deriler 50 Cent/Kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’ na dahil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı TL olarak belirtilmektedir.
Söz konusu karara aşağıda bulunan bağlantı aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerine sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ a ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman