DUYURULAR

MEVZUAT // Tebliğ İptali Hk.
( 22 Aralık 2017 Cuma )

  21 Aralık 2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de; 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ”’in yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu değişiklik ile piyasaya nihai ürün olarak arz edilen tekstil, deri, hazır giyim, mobilya sektörlerindeki bazı ürünlerde kullanılan ve Tebliğ’in ekinde yer alan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımının sınırlandırılması uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

Yürürlüğe giren Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu