DUYURULAR

MEVZUAT // Kromlu Deri İhracatında Fon Kesintisi
( 04 Aralık 2017 Pazartesi )


İlgi: 17.08.2017 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, ilgi’de kayıtlı duyurumuzda 17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da, 41.01 – 41.02 ve 41.03 GTİP’lere dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları ile 41.04.11 ve 4104.19 GTİP’na dahil kromlu deriler 50 Cent/Kg karşılığı TL; 41.05.10 ve 41.06.21 GTP’ na dahil kromlu deriler için ise FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı TL olarak fon uygulanacağı ifade edilmişti.

Konu ile ilgili olarak 30 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan DFİF Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yarma deriler hariç tutularak aynı GTİP’da 41.04.11-41.04.19 dahil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 cent/kg karşılığı TL; 41.05.10-41.06.21 GTİP’na kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı TL fon uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.

 

 


Ayrıntılı Bilgi İçin: Haldun Sayı