DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // HATIRLATMA! TEKNİK TEKSTİL ANKET FORMU
( 14 Ağustos 2017 Pazartesi )

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, teknik tekstil sektörünün son yıllarda kaydettiği büyüme oranıyla tekstil ve konfeksiyon sanayinin önemli bir bölümünü oluşturmaya başladığı, sektörün tekstil endüstrisinin en dinamik ve en ümit verici alanı olarak görüldüğü, teknik tekstillerin yeni ürünlerin keşfi, yeni ihtiyaçları karşılaması ve geleneksel ürün ve malzemelerin yerine ikame edilmesi nedeniyle büyük potansiyel arz ettiği ve bu pazarın gerek toplamda gerekse de kullanım alanlarına göre alt gruplar itibarıyla geleneksel tekstil ürünlerinden daha fazla büyümesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, gelişen sektör dinamikleri doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik tekstil sektörüne yönelik bir çalışma yürütüldüğü, yüz yüze görüşme ve anket yöntemlerinin söz konusu çalışma kapsamında elde edilecek verilere temel teşkil etmesinin tercih edildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, ekte bir örneği mevcut anket formunun teknik tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız tarafından doldurularak en geç 14 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar tekstil@eib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ek: Anket Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin: Şevin İstanbulluoğlu

-- Anket-v3_00008929_00008935.docx